Revize

Revize elektroinstalace

Naše firma provádí odbornou kontrolu a revizi elektroinstalace nejen v průmyslových objektech, ale i veřejnoprávních budovách, rodinných domech a objektech, ve kterých vzniká prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nabízíme:

• Výchozí revize elektroinstalací před uvedením do trvalého užívání (nutné ke kolodauci)

• Pravidelné revize elektroinstalací pro zajištění bezpečnosti provozu, osob a majetku

• Výchozí a pravidelné revize hromosvodů a uzemnění

• Revize pracovních strojů

• Revize ručního elektrického nářadí a spotřebičů

• Revize v prostředí s nebezpečím výbuchu