Hromosvody

Hromosvody

MONTÁŽ HROMOSVODU

Montáže hromosvodu zajistíme v souladu se všemi platnými normami na ochranu objektů proti atmosférickým výbojům dle novely o požární ochraně objektů.

SVODIČE PŘEPĚTÍ

Svodiče přepětí pro ochranu elektrického zařízení nás chrání před účinky krátkodobého přepětí, které vzniknou v důsledky atmosférických výbojů, známé jako blesky, i při spínacích průchodech průmyslových zařízení (velké lisy, jeřáby).

Tyto svodiče se řadí do kaskády. Každý ze tří stupňů kaskády redukuje energii přepěťové vlny na přijatelnou mez.

REVIZE HROMOSVODU

Aby byla zachována správná funkce uzemnění a hromosvodu, je nutné provádět revizi hromosvodu ve lhůtách daných v revizní zprávě a to je 2 až 5 let.

Pravidelná revize hromosvodu v předepsaných lhůtách Vám zajistí správnou funkčnost celé soustavy.