Reference

Spokojení zákazníci:

• MEOPTA – optika, s.r.o. Přerov – Rekonstrukce kanceláří
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R – M9 – Rozšíření výroby ČP
• Rekonstrukce chaty Gigula – Soláň
• ZŠ Horní Bečva – rekonstrukce knihovny a tříd
ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R – M10 – přístavba objektu, spojovací koridor V12, M10
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R – M8 – Instalace ENDURA Moonlight
ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R – PM10 – Výdejna stravy 3. NP

• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R – M9 – PM9 jih II. etapa – Instalace nového koridoru M9 – ONSEMI
• Nové byty – Jižní město – EP
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R – M7 Rekonstrukce kanceláří
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R – M1 – Instalace zařízení Alpha Toolset
• Rekonstrukce pokojů v hotelu Soláň
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R – V12 – Instalace čistého prostoru CAT
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R – V12 – Tažení 3. fáze – rozšíření výroby
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R – Centrální parkoviště
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R – M1 – Instalace nových vypínačů páry

• MŠ Pramínek Valašská Bystřice
• Obchodní akademie Valašské Meziříčí – rekonstrukce elektroinstalace a odpadů
• Hudební klub Melody Rožnov pod Radhoštěm
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – M9 modernizace objektu
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – V12 modernizace objektu V12 – epitax 1. a 2. fáze
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – V12 modernizace objektu V12 – tažení 1. a 2. fáze
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – M8 – stavební úpravy kanceláří 2.NP a 3.NP
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – M8 – rozšíření zdroje chladu
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – M1 – modernizace ČP, Alliance

• Stavební úpravy ve 2.NP a 3.NP objektu LISS
• Continental Frenštát – úprava a rozšíření ČP
• Fyzikální ústav AV Praha – laboratoř HFPJ
• Rekonstrukce pokojů ve 3.NP v hotelu Soláň
• Rekonstrukce vily Jana – Soláň
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – úprava a rozšíření ČP v objektu M1, rozšíření 2. a 3. haly objektu M8
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – instalace elektrokotlů v objektu M1/3NP
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – kanceláře ve 4NP objektu V12
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – přesun síťových filtrů reaktorů v objektu V12
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – modernizace ČP v objektu M8
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – stavební úpravy a rozšíření výrobní haly v objektu M10

• Rekonstrukce varny MŠ Zašová
• Elektroinstalace ve školním klubu Zašová
• PWO olejové hospodářství
• PWO přístavba haly H14a
• PWO relaxační koutek
• PWO rozšíření haly H14
• PWO záložní rozvody NN
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – rekonstrukce šaten ve 2.NP a 3.NP objektu C128
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – doplnění 1.haly Enduro objekt M8
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – oprava jímacího vedení v objektu M1

• ZUŠ Vsetín – rekonstrukce elektroinstalace
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – úprava čistých prostor v objektu V20
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – úprava výrobních prostor v objektu M10
• PRONIX – VŠB Ostrava
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – datacentrum v objektu M8
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – rozšíření zdroje chladu v objektu V12
• Freescale – elektroinstalace v laboratořích a kancelářích
• PWO – revitalizace kanceláří
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – stravovací zařízení v objektu C128
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – U62 sklad chemikálií
EP Rožnov – Aseptické plnění Vilnius, Litva
• Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm – oprava elektroinstalace
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – oprava NN přívodu

• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – Nový elektrický přívod v objektu M7
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – Úprava čistých prostor v objektu V20
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – Nová trafostanice v objektu M8
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – Přeložení NN výkonu v objektu M8
• ON SEMICONDUCTOR Rožnov p. R. – Stavební úpravy v objektu C2
• PWO – revitalizace kanceláří
• ON SEMI rekonstrukce varny v objektu M8
ROBE – Nová lakovna
• Rekonstrukce Hotel Soláň
• ROBE – Administrativní budova
• ON SEMICONDUCTOR – Rekonstrukce kanceláří ve 4.NP objektu V12
ON SEMICONDUCTOR – Instalace dieselagregátu pro objekty M10 a V12 ve spolupráci s firmou PRONIX s.r.o.
• ON SEMICONDUCTOR – Záložní napájení RH10 v objektu V12
ON SEMICONDUCTOR – Čisté prostory pro reaktor GAN v objektu V12
• ON SEMICONDUCTOR – Objekt M8, 2.hala rozšíření čistých prostor
• ON SEMICONDUCTOR – Intenzifikace výroby 2014 – AIZU
• ON SEMICONDUCTOR – Instalace zařízení Mattson a Centura ve 3.NP objektu M1
• MEOPTA – optika, s.r.o. Přerov – Provedení stavebních úprav prostor pro skladování éteru
• FARMAK OLOMOUC – Nová balírna

• Oprava a modernizace LS Bečva – sekce B, C a D – Teplice nad Bečvou
• Úprava výroby CTS tablet v objektu č.07 – 1.NP – Pliva-Lachema Brno a.s.
• „Čistá řeka Bečva“ – Úpravy Městské ČOV Valašské Meziříčí
• Stavební úpravy výrobní haly a rozplňovacích boxů – Pliva-Lachema Brno a.s.
• Vzduchotechnika pro PILOT PLANT v obj. 07 – Pliva-Lachema Brno a.s.
• I. a II. etapa dostavby areálu firmy CONTIPRO C, a.s. Dolní Dobrouč
• Stavební úpravy v části objektu č.88 – centrální sklad, vzorkovna – IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Opava
• Straub Medical I. Čisté prostory – Švýcarsko
• Výstavba tabletového provozu – Walmark a.s. Třinec

• Rekonstrukce elektroinstalace – Poliklinika Rožnov pod Radhoštěm
• Přestavba analytických laboratoří pro práci s cytostatiky – Pliva-Lachema Brno a.s.
• Meopta-Optika a.s., 5. NP objekt M4 – Přerov
• Čistá buňka M5 – Meopta-Optika a.s. Přerov
• Přístavba lékárny RUBUS Rožnov pod Radhoštěmy
• Čisté prostory pro jednoráz. zdravotnické pomůcky – 1. patro – CHIRANA T.Injecta a.s.
• Čistý prostor pro balení chloridu vápenatého a hořečnatého – Macco Organiques s.r.o. Bruntál
• Rozšíření navažovny Walmark a.s. Třinec
• Vestavba ČP pro finalizaci veterinárních přípravků vč. lyofilizace a produktovodů – Bioveta a.s. Ivanovice na Hané
• Oprava a přestavba prostor pro skladování, vývoj, poloprovoz a výrobu – PRO.MED.CS Praha a.s.
• Stavební úpravy objektu č. p. 487 Rožnov pod Radhoštěm – Společenský dům

• Montáž RTG převaděčů – Meopta-Optika a.s Přerov
• Přesun diagnostických proužků MLT – Pliva-Lachema Brno a.s.
• Pilot Plant (malé API) – Pliva-Lachema Brno a.s.
• Výrobna sterilních farmaceutických produktů – Bioveta a.s. Ivanovice na Hané
• Řešení havarijního stavu ZŠ Zašová a přístavba tělocvičny
• Polyfunkční dům v lokalitě „Ulička“ ve Valašském Meziříčí

• Rekonstrukce elektroinstalace – poliklinika Rožnov p. R.
• Elektroinstalace obchodního a administrativního centra fy Malina Val. Meziříčí
• Elektroinstalace – hala firmy Spedos
• Elektroinstalace parní kotelny, výrobní a skladovací haly fy Cepol ve Val. Meziříčí
• Rekonstrukce JIP – Karvinská hornická nemocnice
• Rekonstrukce elektroinstalace „Vývojové laboratoře – Jelfa – Jelenia Gora“ – Polsko

• Přenos výroby Coopharma a.s. Praha
• Odstranění havárie tavící pece v STV Glass a.s.Valašské Meziříčí
• Rekonstrukce laboratoří – Interpharma Praha a.s.
• Osvětlení výrobní haly Thevia s.r.o. – Rožnov pod Radhoštěm
• Stavba ARROW II. Hradec Králové – Kukleny
• Rekonstrukce operačních sálů – Karvinská hornická nemocnice
• Lékárny obchodního centra Kaufland – Nový Jičín, Havířov, Opava
• Rekonstrukce RTG pracoviště – Nemocnice Havířov
• Montáž regenerace barevných obrazovek v areálu firmy PHILIPS v Hranicích n. M.

• Výroba Anacidu a Novopassitu – Galena Opava a.s.
• Jednotka pro výrobu diltiazemu – Farmak Olomouc a.s.
• Výroba radiofarmak v ÚJF – 3.etapa – Praha-Řež
• Rekonstrukce kanceláří firmy Motorola s.r.o. – Rožnov pod Radhoštěm
• Přemístění dílny řezání obj.V12P – Terosil a.s. Rožnov pod Radhoštěm

• Stavební úpravy a nástavba laboratoří MB a VaV – Lonza Biotec s.r.o. Kouřim
• Úprava laboratoří CTS ve VÚČCH – LACHEMA a.s. Brno
• Oprava kabel.přívodu VN – areál TES Vsetín s.r.o
• Rekonstrukce kanceláří v objektu M14 – TCT Rožnov a.s.
• Rekonstrukce sídla firmy GLASS SERVICE Vsetín
• Přemístění posilové vodárny – CS CABOT s.r.o. Valašské Meziříčí
• Kabelové rozvody NN – Holčákova zahrada Hutisko
• Kabelové rozvody NN – Pod Káním Hutisko
• Výroba epitaxních vrstev obj.V12P – Terosil a.s. Rožnov pod Radhoštěm

• Rekonstrukce odbavovacího pracoviště SME a.s. pobočka Valašské Meziříčí
• Rozšíření výroby Si desek objekt M8 – Terosil a.s. Rožnov p.R.
• Rekonstrukce nástrojárny fy Chuděj – Hutisko – Solanec
• Rekonstrukce výrobních prostor firmy THEVIA s.r.o. Rožnov p.R.
• Rekonstrukce administrativní budovy TCT a.s. Rožnov p.R.
• Sterilizační centrum – Nemocnice Valašské Meziříčí
• Rekonstrukce – Suché formy Pulawy (Polsko)
• Revize zařízení TEROSIL a.s.

• Řadová výstavba rodinných domů Rožnov p.R. – Tylovice
• Autosalon ŠKODA Valašské Meziříčí
• Rekonstrukce kuchyně ZDŠI Valašské Meziříčí
• Rekonstrukce rozvodny – průmyslový areál Rožnov.p.R., budova C6
• Bezpečnostní detekční systém v objektu M1 a M8 Rožnov p.R.
• Rekonstrukce pece STV Glass a.s. Valašské Meziříčí
• Rekonstrukce rozvodny R22 kV ve Vsetíně

• Rekonstrukce objektu pro výzkum a vývoj – Polovodiče ČKD Praha
• Řadová výstavba rodinných domů Rožnov p.R. – Tylovice
• Izolace CS – A v objektu 145 Galena Opava a.s.
• Rekonstrukce farmabloku – Léčiva Praha a.s.
• Rekonstrukce spořitelny v Kelči
• Výstavba výrobního objektu firmy SENSIT Rožnov p.R.
• Montáž chlazení – AUTOPAL a.s. Nový Jičín

• Dostavba skladu – Medicamenta a.s. Vysoké Mýto
• Rekonstrukce objektu pro výzkum a vývoj – Polovodiče ČKD Praha
• Rekonstrukce výrobny jogurtů – Mlékárna Valašské Meziříčí

• Elektroinstalace Penzionu – Lipník nad Bečvou
• Rekonstrukce Zemské banky – Nový Jičín
• Rekonstrukce restaurace – Bingo Ostrava
• Rekonstrukce výrobní haly pro léčiva – Lachema Brno
• Elektroinstalace Penzionu Vinium – Velké Pavlovice
• Rekonstrukce České spořitelny – Valašské Meziříčí
• Rekonstrukce výrobní haly pro léčiva – Léčiva Praha
• Rekonstrukce výrobní haly pro léčiva – Interpharma Praha
• Rekonstrukce zámku Žerotínů – Valašské Meziříčí

• Rekonstrukce budovy Komerční banky – Nový Jičín
• Rekonstrukce budovy České spořitelny – Frenštát pod Radhoštěm
• Rekonstrukce výrobní haly pro léčiva – Bioveta Ivanovice na Hané
• Rekonstrukce budovy pro výrobu léčiv – Silimarin a Anacid Galena Opava
• Rekonstrukce výrobní haly pro léčiva – Lachema Brno

• Rekonstrukce budovy Komerční banky – Rožnov pod Radhoštěm
• Rekonstrukce výrobní haly pro léčiva – Bioveta Praha
• Rekonstrukce nákupního střediska Hradišťanka – Uherské Hradiště
• Rekonstrukce budovy Komerční banky – Příbor